Epitete despre toamnă (3)

cenușie obositoare domoală
violetă policromă caldă
grea mohorâtă sângerie
despletită vânătă apăsătoare
albă sălbatică vântoasă
blestemată augustă pârdalnică
goală frigurosă călduroasă
îndelungă despuiată atotveștejitoare
palidă târzie roșie
înaintată batrână prelungită
sinilie beată plumburie
sură dulce calmă
ruginie somptuoasă alburie

Epitete pentru iarnă (2)

grea mândră dezgustătoare
caldă blajină neașteptată
umedă cețoasă dușmănoasă
capricioasă blândă imensă
înghețată teribilă rea
îngrozitoare cruntă sură
tristă dulce sălbatică
surdă grăbită gârbovită
năprasnică grozavă alba
geroasă bătrână lungă
molatică viscoloasă molcomă
urâtă aspră prelungită

Expresii frumoase natură iarna (1)

natura este invadată de marea de alb
amurgul serii se întinde ca un zăbranic sur
zăpada a inundat întreaga natură
mantie albă
natura se ascunde după armura albă
natura arată ca o crăiasă a zăpezii
tristeţea a cuprins întreaga natură şi sufletul oamenilor
natura suspină din cauza frigului grozav
natura este în neclintire, fără viaţă, fără glas
în aer nimic nu zboară, iar în zăpadă niciun pas
natura este imaculată, lucitoare, albă
întinderea albă nemărginită
primele semne de viaţă în natura îngheţată sunt fumurile dense ale caselor
nemarginitul templu alb
înfățișarea polară a naturii
iaz de oglindă
temperaturi polare
întinderea pustie
o întindere pustie de zăpadă
lumina cenuşie a serii de iarnă

Epitete despre iarnă (1)

pretimpurie sinistră îndelungată
luminoasă crâncenă noroioasă
friguroasă viforoasă jilavă
eternă amorțită fantastică
groaznică adâncă mlăștinoasă
bogată aprigă pustie
goală neagră întunecoasă
muribundă neîndurată timpurie
cumplită feerică precoce
mare necruțătoare moale
vrăjmașă tare strașnică
nesfârșită molâie blestemată
bolnăvicioasă domoală urâcioasă

Epitete despre toamnă (2)

hidoasă umedă dușmănoasă
funerară neîndurată melancolică
bogată veștedă secetoasă
arămie brumată posacă
luminoasă înfierbântată dumnezeiască
tristă sumbră cețoasă
bună binecuvântată adâncă
udă limpede superbă
moartă amară ploioasă
înaltă purpurie plăcută
mută patetică roșcată

Expresii frumoase despre fulgi de zăpada, nea, omăt (2)

întinderea de zăpadă seamănă cu un ocean alb
zăpada străluceşte în lumina apusului
pulbere de zăpadă
fulgi mici şi deşi
fulgii plutesc în aer
fulgi mari ca de vată
marea de ninsoare
întindere lucie de zăpadă
s-a aşternut zăpadă cu nemiluita
fulgii de nea provoacă chiote copiilor
fulgi uşori şi albi ca florile de cireş
zăpada cristalină
fulgi nea plutesc nestingherit în aer
fulgii de zăpadă zboară în aer ca un roi de fluturi albi
zăpada cade puzderie, măruntă şi deasă ca făina la cernut
zăpada îngheţată scârţâie sub tălpile trecătorilor
fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
covor moale şi pufos
zăpada jucăuşă
neaua este prietenul bun al copiilor
valuri de zăpadă sau revărsat asupra oraşului
întindere de zăpadă fără urme
omătul oferă bucurii copiilor

Expresii frumoase despre fulgi de zăpada, nea, omăt (1)

zăpadă troienită
fulgii de nea sunt lacrimi îngheţate ale cerului
omătul scârţâie sub picioare
acoperământ pufos de nea
pământul este alintat de fulgii mari de nea
fulgii de nea mângâie natura cu fulgi mari
fulgi gingaşi şi albi asemănători aripilor unor fluturi
oceanul de ninsoare
zăpada s-a aşternut groasă
oceanul de ninsoare
acoperământ pufos de omăt gros
zăpadă abundentă
zăpada scârţâie sub picioare
plapumă albă şi moale
nea strălucitoare
steluţe mici şi albe, plutesc în zbor legănat până departe în zări
ninge cu fulgi mari, care parcă se joacă de-a prinselea prin aer
zăpada viscolită asemenea unor valuri ale unei mări agitate
munţi de zăpadă împânzesc străzile
troienele de zăpadă sunt împrăştiate de vânt
zăpada scânteiază
steluţe argintii